Despre Asociatie
  Jung si psihoterapia analitica
  Formarea in psihoterapia analitica
  Regulament de atestare si acreditare
  Grupe de lucru
  Conferinte ARPA
  Publicatii
  Link-uri utile
  Contact
 
  Regulamentul de atestare, acreditare si certificare

 

I. PREZENTARE GENERALA

Art. 1. Comisia de Psihologie Clinica si Psihoterapie (Comisia Profesionala) a Colegiului Psihologilor din Romania (CPR) stabileste procedurile de atestare pentru urmatoarele competente profesionale:

•  in psihologie clinica (psiholog clinician)
•  in consiliere psihologica (consilier psihologic)
•  in psihoterapie (psihoterapeut)

Exercitarea acestor competente profesionale se desfasoara in sectorul privat, in regim salarial, sau independent cu drept de libera practica, potrivit legii nr. 213 din 27.05.2004, publicata in Monitorul Oficial din 1 iunie 2004.

II. PSIHOLOGIE CLINICA-PSIHOLOG CLINICIAN

Art. 2. Se recunosc trei trepte de specializare in psihologia clinica:

•  Psiholog clinician
•  Psiholog clinician specialist
•  Psiholog clinician primar

Art. 3. Fiecare treapta de specializare este definita printr-o serie de competente care se cer intrunite astfel incat un profesionist sa fie atestat la acel nivel. Intrunind aceste competente, psihologul clinican poate sa-si desfasoare la parametrii performanti activitatile in clinici si spitale, cabinete individuale pe baza de libera practica, alte institutii si organizatii guvernamentale si non-guvernamentale care necesita, pentru buna lor functionare, competentele psihologului clinician.

Art 4. Psihologul clinican are urmatoarele competente:

I. Diagnostic, evaluare clinica si psihometrica

•  investigarea si diagnosticul tulburarilor psihice si a altor conditii de patologie care implica in etiopatogeneza mecanisme psihologice
•  evaluarea starii de sanatate psihica ca prerechizita pentru desfasurarea unor activitati care presupun examinare psihologica (ex. testarea profesorilor, a functionarilor publici etc.)
•  evaluare cognitiva si neuropsihologica
•  evaluare comportamentala
•  evaluare bio-fiziologica (ex. prin proceduri de bio-feedback)
•  evaluare subiectiv-emotionala
•  evaluarea personalitatii si a mecanismelor de coping/adaptare/defensive
•  evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri
•  evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural in care se manifesta problemele psihologice
•  evaluarea gradului de discernamant al persoanelor
•  evaluarea dezvoltarii psihologice
•  alte evaluari in situatii care implica componente psihologice (ex. chestionare de interes in consilierea vocationala etc.)

Probele psihologice utilizate si interviurile structurate (ex. SCID) si semistructurate trebuie sa indeplineasca criteriile psihometrice standard (asa cum sunt ele stabilite de catre Comisia de Metodologie, cu exceptiiile stabilite de Comisia Profesionala - vezi Codul Deontologic). Utilizarea tuturor tehnicilor psihologice (ex. proiective sau de al tip) cere dovedirea competentei dobandite prin cursuri formative specifice, organizate la nivel universitar (nivel licenta, masterat) sau prin Asociatii profesionale acreditate de catre Comisia Profesionala a CPR.

II. Interventie psihologica

•  educatie pentru sanatate, promovarea sanatatii si a unui stil de viata sanatos (ex. prin preventie primara si secundara)
•  interventii specifice pentru deficinetele psihomotorii (aria psihopedagogiei speciale, ex. logopedie)
•  consiliere si terapie suportiva
•  consilierea in situatii de criza si asistenta bolnavilor terminali
•  optimizare si dezvoltare personala, autocunoastere
•  terapii de scurta durata focalizate pe problema, preventie tertiara, recuperare si reeducare (individuale, de grup, cuplu si familie)
•  terapii standard de relaxare si sugestive
•  consiliere (ex. prin tehnici comportamentale) specifica obiectivelor medicale (ex. cresterea aderentei la tratament, modificarea stilului de viata, pregatire preoperatorie, preventie tertiara in cadrul bolilor cronice etc.)
•  managementul conflictului si negociere

Utilizarea tehnicilor de interventie psihologica de la punctele e,f,g cere dovedirea competentei dobandite prin cursuri formative specifice organizate la nivel universitar (nivel licenta, masterat) sau prin Asociatii profesionale acreditate de catre Comisia Profesionala a CPR.

III. Cercetare

(a) poate participa la sau initia activitati de cercetare in cadrul definit de competentele sale

IV. Educatie si training (formare profesionala)

•  poate organiza workshop-uri si cursuri in cadrul definit de competentele sale.

Art. 5. Aceste competente se obtin prin programe universitare la nivel de Master acreditate de CPR si cursuri formative de specializare in metodologii complexe organizate de Asociatii profesionale acreditate de CPR sau certificate direct de catre Comisia Profesionala a CPR. Comisia Profesionala va verifica curricula programelor de Master si va decide daca acesta acopera competentele stabilite pentru nivelul de psiholog clinician, asa cum sunt ele mai sus specificate. Fiecare Institutie organizatoare de programe de Master cu scopul formarii de psihologi clinicieni va inainta Comisiei Profesionale (1) o cerere de acreditare a programului de Master si (2) un plan de invatamant detaliat. Competentele stabilite mai sus pentru nivelul de psiholog clinician pot fi acoperite de urmatorul pachet de cursuri:

•  Diagnostic si evaluare clinica
•  Psihologie clinica si/sau medicala
•  Consiliere si psihoterapie
•  Psihiatrie si/sau psihopatologie
•  Psihologia sanatatii si/sau psihosomatica
•  Psihologia dezvoltarii

Unele din aceste cursuri pot fi parcurse in cadrul programului de licenta in psihologie. Pentru candidatii care nu au licenta in psihologie astfel de cursuri pot fi urmate in regim de taxa. Practica supervizata pentru dobandirea competentelor de psiholog clinician la nivel de Master este obligatorie si se va facem in cel de-al doilea an al programului de Master, acoperind un numar minim de 150 de ore.

Art. 6. Atestatul de libera practica se elibereaza de catre CPR in urma analizei dosarului solicitantului care sa cuprinda: cerere-tip, copie dupa diploma de licenta, copie dupa diploma de absolvire a unui program de Masterat acreditat de catre CPR, curriculum vitae, dovada achitarii taxei administrative, cazier juridic, adeverinta medicala care sa certifice starea de sanatate fizica si psihica.

Art. 7. Asociatiile de psihologie clinica, consiliere si/sau psihoterapie, acreditate de catre CPR pot oferi programe de pregatire profesionala suplimentara, avizate in prealabil de Comisia Profesionala si creditate cu un anumit numar de credite in functie de durata si continutul acestora, pentru:

•  utilizarea instrumentarului psihologic (in conditiile stabilite de Asociatia respectiva, coroborate cu reglementarilile Comisie de Metodologie a CPR si a dreptului de copyright);
•  dezvoltarea abilitatilor de interventie psihologica (prin workshop-uri si training-uri de scurta durata, focalizate pe competentele mai sus mentionate).

Art. 8. Procedura de grandparenting pentru nivelul de psiholog clinician (valabila pana in 2009). Psihologii care doresc sa obtina atestatul de psiholog clinician trebuie:

•  sa fie angajati ca psihologi debutanti intr-o institutie a Ministerului Sanatatii (sau asimilat). In acest caz ei obtin automat atestarea de psiholog clinician prin CPR pe baza unei cereri si a dovezii anjagarii sub numele de psiholog debutant.
•  sa fie angajati ca psihologi in orice alta institutie, desfasurand activitati profesionale care acopera competentele de psiholog clinician specificate in prezentul regulament. Ei obtin automat atestarea de psiholog clinician pe baza unei cereri, a dovezii anjagarii sub numele de psiholog si a prezentarii fisei de post in care trebuie sa se regaseasca activitati ce presupun competentele de psiholog clinician descrise in prezentul regulament.
•  sa fie absolventii unui program de Master (1-2 ani), organizat intre (2005-2009) si acreditat de Comisia Profesionala a CPR pentru a forma psihologi clinicieni.

Art. 9. Psihologul clinician specialist are toate competentele psihologului clinician, imbogatite si rafinate ca urmarea a practicii si formarii profesionale continue. El poate superviza activitatile psihologilor clinicieni daca acestia o cer. Trecerea de la nivelul de psiholog clinician la cel de psiholog clinician specialist se face dupa minimum cinci ani:

•  prin prezentarea Comisiei Profesionale a unui dosar care sa contina:
•  o cerere de atestare
•  un curriculum vitae si lista activitatilor profesionale/stiintifice
•  dovada a 25 de credite din activitati de publicare, participarea la cursuri de perfectionare si specializare organizate direct de CPR sau prin intermediul institutiilor (ex. programe de Master universitare) si a Asociatiilor profesionale acreditate de CPR.
•  doua recomandari de la psihologi clinicieni specialisti sau primari. Recomadarile se vor focaliza pe evaluarea competentelor si evolutiei profesionale ale candidatului.
•  un examen scris, organizat de Comisia Profesionala, care sa verifice cunostinte de:
•  corelate biologice ale comportamentului
•  corelate emotionale ale comportamentului
•  corelate sociale si culturale ale comportamentului
•  psihologie clinica-medicala si psihopatologie
•  psihologia dezvolarii
•  evaluare si diagnostic
•  tratament si tehnici de interventie psihologica
•  metodologia cercetarii
•  aspecte de etica si deontologie profesionala (cu includerea deontologie practicii consilierii psihologice)

Examinarea consta intr-un set de 200 de intrebari cu raspunsuri la alegere. Exista 4 variante de raspuns, dintre care doar unul este corect. Membrii Comisiei de Evaluare (5) elaboreaza 500 de intrebari din care se vor trage la sorti seturile de 200 de intrebari ce reprezinta o evaluare. Membrii Comisiei de Evaluare (5) sunt alesi adhoc din cei 16 membri ai Comisiei Profesionale. Selectarea comisiei de Evaluare se face prin propuneri si vot de catre plenul Comisiei Profesionale. Durata examinarii este de 4 ore si 30 de minute. Scorul obtinut se incadreaza intre 200 puncte (scorul cel mai mic) si 800 puncte (scorul cel mai ridicat). Nu se acorda penalitati pentru raspunsurile gresite. Fiecare candidat trebuie sa aleaga un singur raspuns dintre cele 4 oferite. Nu se iau in considerare raspunsurile multiple, chiar daca unul dintre raspunsurile alese este cel corect. Pentru obtinerea atestatului de psiholog clinician specialist este necesar un punctaj de minim 500 puncte.

Art. 10. Procedura de grandparenting pentru nivelul de psiholog clinician specialist (valabila pana in 2009). Psihologii principali din sistemul de sanatate (sau asimialt) devin automat psihologi specialisti. In acest caz ei obtin automat atestarea de psiholog clinician specialist prin CPR pe baza unei cereri si a dovezii anjagarii sub numele de psiholog debutant. Psihologii, cu o vechime de minimum cinci ani sau care au o vechime de trei ani si o formare la nivel de Master, angajati in orice institutie in care desfasoara activitati profesionale care acopera competentele de psiholog clinician specificate in prezentul regulament devin psihologi specialisti. Ei obtin atestarea de psiholog clinician specialist prin CPR pe baza prezentarii unei cereri, a dovezii anjagarii pe o pozitie de psiholog, a probarii vechimii si a prezentarii fisei de post in care trebuie sa se regaseasca activitati ce presupun competentele de psiholog clinician descrise in prezentul regulament.

Art. 11. Psihologul clinician primar are toate competentele psihologului specialist, rafinate ca urmare a practicii si formarii profesionale profesionale continue. El poate superviza activitatile psihologilor clinicieni si a psihologilor clinicieni specialisti daca acestia o cer. Trecerea de la statutul de psiholog clinician specialist la cel de psiholog clinician primar se face dupa minimum cinci ani:

•  prin prezentarea Comisiei Profesionale a unui dosar care sa contina:
•  o cerere de atestare
•  un curriculum vitae si lista activitatilor profesionale/stiintifice
•  dovada obtinerii a 50 de credite din activitati de publicare, participarea la cursuri de perfectionare si specializare organizate direct de CPR sau prin intermediul institutiilor (ex. programe de Master universitare) si a Asociatiilor profesionale acreditate de CPR.
•  doua recomandari de la doi psihologi primari. Recomadarile se vor focaliza pe evaluarea competentelor si evolutiei profesionale ale candidatului.

(b) un exam oral care va consta in prezentarea unui caz clinic in fata unei comisii de trei membri alesi adhoc ai Comisiei Profesionale. Selectarea comisiei se va face prin propuneri si vot de catre plenul Comisiei Profesionale a CPR.

Art. 12. Procedura de grandparenting pentru nivelul de psiholog clinician primar (valabila pana in 2009). Psihologii care doresc sa obtina atestarea de psiholog clinician primar trebuie sa demonstreze ca in activitatea desfasurata exprima aceste competentele mai sus mentionate. Demonstrarea se face prin prezentarea Comisiei Profesionale a unui dosar care sa contina:

•  o cerere de atestare ca psiholog clinician primar
•  CV si lista de activitati profsionale
•  o vechime de 15 ani in domeniul clinic
•  5 recomandari de la colegi cu experienta si vechime profesionala similara

Psihologii (sau alti profesionisti licentiati) care au un doctorat in psihologie, pe o tema cu relevanta clinica devin automat psihologi primari. Doctoratul trebuie sa implice elemente de evaluare si diagnostic clinic si interventii psihologice cu relevanta clinica. Se va prezenta Comisiei Profesionale un dosar care sa contina:

•  o cerere de atestare ca psiholog clinician primar
•  CV si lista de activitati profesionale
•  descrierea doctoratului si a relevantei lui clinice (se anexeza o copie a lucrarii de doctorat), facute de catre candidat
•  recomandarea conducatorului de doctorat (sau al sefului de catedra unde candidatul si-a obtinut doctorat in cazul in care conducatorul nu mai traieste).

II. CONSILIERE PSIHOLOGICA - CONSILIER PSIHOLOGIC

Art. 13. Introducere: Consilierea psihologica este o specializare accesibila doar psihologilor (si celor asimilati psihologilor).

Art. 14. Definitie: Consiliera psihologica este interventie psihologica (a) in scopul optimizarii, autocunoasterii si dezvoltarii personale si/sau (b) in scopul remiterii problemelor emotionale, cognitive si de comportament. Consilierea psihologica se deosebeste de consilierea educationala/scolara. In timp ce consilierea educational/scolara este focalizata pe probleme de educatie si cariera putand fi practicata de profesionisti cu pregatire non-psihologica (ex. sociologici, pedagogi etc.), consilierea psihologica implica interventia specialistului psiholog (sau asimilat) in optimizare personala si in ameliorarea problemelor psiho-emotionale si de comportament. Consilierea psihologica se deosebeste de psihoterapie. In timp ce psihoterapeutul poate sa fie psiholog sau medic consilierul psihologic nu poate sa fie decat psiholog (sau asimilat); in plus, numai psihoterapeutul poate face inteventie psihologica pentru psihopatologie, in timp ce consiliereul psihologic se focalizeaza pe optimizare si dezvoltare personala, probleme subclinice (ex. disforie) sau patologie somatica in care sunt implicati factori psihologici. Psihoterapeutul-psiholog are toate competentele consilierului psihologic. Consilierea psihologica se poate realiza in regim:

•  individual
•  in grup
•  de grup (ex. cuplu, familie)

Art. 15. Descriere: Componentele unui proces de consiliere psihologica sunt:

•  evaluarea cerintelor/problemelor clientului
•  conceptualizarea psihologica a problemelor clientului
•  interventii psihologice individuale si de grup
•  relatia de consiliere
•  evaluarea procesului de consiliere psihologica si a rezultatelor acestuia

Art. 16. Atributiile consilierului psihologic deriva din componentele procesului de consiliere si acestea sunt:

•  diagnostic si evaluare psihologica in care pot utiliza:
•  interviuri structurate, semistructurate si libere
•  scale psihologice scurte
•  interventie psihologica in
•  optimizare, dezvoltare si autocunoastere
•  probleme psihologice subclinice
•  in sanatate (ex. educatia pentru sanatate, preventia primara etc.) si boala (ex. preventie secundara, tertiara, recuperare etc.)
•  cuplu si familie
•  cercetare
•  in limita competentelor sale
•  educatie si training
•  poate organiza workshop-uri si cursuri in limita competentelor sale

Art. 17. Atestare: Procedura de atestare in consilierea psihologica (cf. European Association for Counseling)

Nivel de consilier psihologic-sub supervizare

Atestarea la nivel de consilier psiholog sub supervizare presupune ca prerechizite:

•  450 de ore de cursuri teoretice si/sau aplicative
•  200 de ore sunt recunoscute in baza licentei in psihologie acoperind urmatoarele cursuri:
•  Diagnostic si evaluare clinica
•  Psihologie clinica si/sau medicala
•  Consiliere si psihoterapie
•  Psihitatrie si/sau psihopatologie
•  Psihologia sanatatii si/sau psihosomatica
•  Psihologia dezvoltarii

Profesionistii licentiati care nu au licenta in psihologie pot urma aceste cursuri in regim de taxa.

•  250 de ore pot fi obtinute in cadrul unui program de Master acreditat de Comisia Profesionala a CPR sau direct prin formare in cadrul unor Asociatii profesionale acreditate de Comisia Profesionala a CPR
•  50 de ore de autocunoastere si/sau dezvoltare personala
•  in cadrul unor Asociatii profesionale acreditate de Comisia Profesionala a CPR

Nivel de consilier psihologic-practicant

Atestarea la nivel de consilier psihologic-practicant presupune ca prerechizite:

•  Prerechizite: consilier psihologic sub supervizare
•  Training profesional (prin asociatii profesionale acreditate de CPR)
•  450 de ore de practica supervizata
•  Durata training-ului: minim 3 ani maximum 6 ani (depinde de orientarea teoretica a formarii in consiliere psihologica)
•  Adera la Codul Deontological al Comisiei Profesionale si al European Association for Counseling
•  Accepta programul de pregatire profesionala continua (20 de credite anual prin participari la cursuri, workshop-uri, conferinte, publicatii etc.).

Nivel de consilier psihologic-practicat si formator

Atestarea la nivel de consilier psihologic-practicat si formator presupune ca prerechizite:

•  Prerechizite: consilier psihologic-practicant
•  Supervizor (psiholog) acreditat in psihoterapie si sau training la nivel de formator in consiliere psihologica exprimat in:
•  12 ore de cursuri teoretice si/sau aplicative in domeniul supervizarii
•  12 ore de co-supervizare (cu un supervizor deja acreditat)
•  activitati profesionale performante exprimate in cursuri, publicatii etc.

Training-ul are loc in cadrul unor Asociatii profesionale acreditate de Comisia

Profesionala a CPR

Atestarea in consilierea psihologica, asa cum este ea precizata in prezentul Regulament, a luat in calcul criterii minime stabilite de European Counselling Association. In functie de modalitatea specifica de consiliere psihologica in care are loc formarea, numarul de ore de formare poate fi mai mare. Pentru detalii privind procedura de acreditare vezi European Association for Counselling la http://www.eacnet.org.

III. PSIHOTERAPIE PSIHOTERAPEUT

Art. 18. Definitie: Psihoterapia este interventie psihologica (a) in scopul optimizarii, autocunoasterii si dezvoltarii personale si/sau (b) in scopul modificarii factorilor psihologici implicati in tulburarile psihice, psihosomatice si in tulburarile somatice.

Art. 19: Psihoterapia se poate realiza in regim:

•  individual
•  in grup
•  de grup (ex. cuplu, familie)

Art. 20. Descriere: Componentele unui proces de psihoterapie:

•  diagnostic si evaluare clinica
•  conceptualizarea clinica
•  interventii psihologice individuale si de grup
•  relatia psihoterapeutica
•  evaluarea procesului de psihoterapie si a rezultatelor acestuia

Art. 21. Atributiile psihoterapeututlui sunt:

•  diagnostic si evaluare psihologica
•  interviuri clinice structurate, semistructurate si libere
•  scale clinice scurte
•  interventie psihologica in
•  optimizare, dezvoltare si autocunoastere
•  probleme psihologice subclinice si psihopatologie (ex. conform DSM si ICD)
•  in sanatate (ex. educatia pentru sanatate, preventia primara etc.) si boala (ex. tratament, preventie secundara, tertiara, recuperare etc.)
•  cuplu si familie
•  cercetare
•  in cadrul competentelor sale
•  educatie si training
•  poate organiza cursuri si workshop-uri in limitele competentelor sale

Art. 22. Modalitatile de psihoterapie recunoscute sunt cele stabilite de catre World Council of Psychotherapy si ele pot fi grupate in urmatoarele categorii, fiecare categorie incluzand mai multe scoli (care vor fi acreditate de Comisia Profesionala a Colegiului Psihologilor din Romania):

•  Psihoterapii cognitiv-comportamentale (ex. psihoterapie rational-emotiva si comportamentala, psihoterapie cognitiva, psihoterapie comportamentala etc.)
•  Psihoterapii dinamic-psihanalitice (ex. psihanaliza, psihoterapia analitica, terapii dinamice de scurta durata etc.)
•  Psihoterapii ericksoniene (ex. psihoterapie ericksoniana, hipnoza ericksoniana etc.)
•  Psihoterapii scurte (ex.terapia scurta focalizata pe solutie, orientarea pe solutie, abordarile constructivist-colaborative si narative, etc)
•  Psihoterapii umanist-existentiale (ex. gestalterapie, logoterapie, psihodrama, psihoterapie experientiala etc.)

Nota: Hipnoza, hipnoterapia si sugestia nu sunt forme specifice de psihoterapie. Ele sunt modalitati de interventie care se regasesc in diverse forme de psihoterapie (e.g., hipnoanaliza, hipnoza cognitiv-comportamentala, hipnoza ericksoniana etc.)

Comisa Profesionala poate hotara recunoastrea si altor orientari psihoterapeutice (prin votului majoritar simplu) pe baza reprezentarii lor in literatura si practica psihologica de specialitate.

Art. 22 Atestare: Prezentare generala

Procedura de atestare in psihoterapie [cf. European Association for Psychotherapy; pentru modalitatile care nu se regasesc in EAP se utilizeaza criteriile asociatiilor europene de profil (ex. pentru terapiile cognitive si comportamentale se utilizeaza criteriile European Association for Behavioral and Cognitive Therapies)].

Nivel de psihoterapeut sub supervizare

Atestarea la nivel de psihoterapeut sub supervizare presupune ca prerechizite :

1800 de ore obtinute in baza licentei in psihologie

•  Diagnostic si evaluare clinica
•  Psihologie clinica si/sau medicala
•  Consiliere si psihoterapie
•  Psihiatrie si/sau psihopatologie
•  Psihologia sanatatii si/sau psihosomatica
•  Psihologia dezvoltarii

Profesionistii licentiati in alt domeniu decat psihologia pot urma aceste cursuri in regim cu taxa.

250 de ore de autocunoastere si dezvoltare personala, individuala sau de grup

500-800 de ore de pregatire teoretica intr-o forma specifica de psihoterapie, la nivel de Master sau prin Asociatii profesionale, acreditate de CPR

Nivel de psihoterapeut-practicant (total ore 3200, care includ pe cele 1800 rezultate din formarea universitara in psihologie).

Atestarea la nivel de psihoterapeut-practicant presupune ca prerechizite :

•  Prerechizite: psihoterapeut sub supervizare
•  Training profesional (prin asociatii profesionale acreditate de Colegiul Psihologilor din Romania):
•  300 -600 de ore de practica clinica cu clienti / pacienti supervizata, practica organizata prin Asociatii profesionale acreditate de catre CPR in cadrul unei institutii medicale, cabinete individuale pe baza de libera practica, alte institutii si organizatii guvernamentale si non-guvernamentale care desfasoara activitati de psihoterapie si consiliere psihologica;
•  150 de ore de supervizare de practica clinica efectiva organizate prin Asociatii profesionale acreditate de catre CPR.

Durata training-ului: minim 3-4 ani maximum 6-8 ani (depinde de orientarea teoretica)

•  Adera la Codul Deontological al Comisiei Profesionale si al European Association for Psychotherapy
•  Accepta programul de pregatire profesionala continua (20 de credite anual prin participari la cursuri, workshop-uri, conferinte, publicatii etc.).

Nivel de psihoterapeut-practicant si formator/supervizor

Atestarea la nivel de psihoterapeut-practicant si formator/supervizor presupune ca prerechizite:

•  Prerechizite: psihoterapeut-practicant
•  Supervizor acreditat in psihoterapie exprimat in:
•  24 ore de cursuri teoretice si/sau aplicative in domeniul supervizarii
•  50 ore de co-supervizare (cu un supervizor deja acreditat)
•  activitati profesionale performante exprimate in cursuri, publicatii etc.

Training-ul are loc in cadrul unor Asociatii profesionale acreditate de Comisia

Profesionala a CPR

Atestarea in psihoterapie, asa cum este ea precizata in prezentul Regulament, a luat in calcul criterii minime stabilite de European Association for Psychotherapy. In functie de modalitatea specifica de psihoterapie in care are loc formarea, numarul de ore de formare poate fi mai mare. Art. 23. Atestare: Metodologia detaliata a procesului de evaluare in vederea atestarii individuale (valabila si pentru consilierea psihologica). Aceasta procedura este valabila doar in cazul in care nu exista o Asociatie profesionala de specialitate acreditata de catre Comisia Profesional a CPR. In cazul in care exista o Asociatie profesionala acreditarea se face prin intermediul acestei Asociatii profesionale.

Procesul de evaluare a unui candidat individual va consta din:
(a) Candidatul va prezenta Comisiei urmatoarele documente:
· Cerere de evaluare.
· C.V. personal.
· Copii legalizate si traduse, in cazul existentei acestora in limbi straine, dupa

diplomele de studii si certificari.
· Orice documente (legalizate si traduse in limba romana) doveditoare ale procesului sau de formare si certificare in metoda de psihoterapie in care doreste atestarea.

b) In termen de maximum 3 luni, Comisia Profesionala va examina documentele candidatului si, in cazul acceptarii lui, va stabili data prezentarii acestuia pentru un interviu cu membrii Comisiei.
c) In situatia in care Comisia Profesionala va refuza cererea de evaluare a candidatului, acesta va fi instiintat, de asemenea in limita unui interval de 3 luni, asupra motivelor respingerii si asupra actiunilor pe care este necesar sa le intreprinda, pentru a putea fi acceptat in vederea evaluarii.
d) Interviul de evaluare va consta dintr-o discutie a candidatului cu membrii Comisiei Profesionale, pe marginea procesului sau de formare si a activitatii clinice psihoterapeutice pe care acesta a desfasurat-o si intentioneaza sa continue sa o desfasoare, prin modalitatea psihoterapeutica in care doreste atestarea.
e) In cazul acordarii atestarii CPR va emite atestatul si va inscrie numele psihoterapeutului in Registrul Unic al Psihologilor cu Drept de Libera Practica din Romania.
Tipurile de atestare individuala acordate de catre CPR sunt:

a) Atestarea prin procedeul de "grandparent clause" ("dreptul bunicului"). Va fi acordata de catre Comisia Profesionala a CPR unor persoane care au putut dovedi, prin marturia scrisa a cel putin 5 colegi cu reputatie in domeniu, ca au practicat cu succes psihoterapia, pentru o perioada de cel putin 10 ani, in Romania sau in orice alta tara, in care nu a existat, in perioada respectiva, un sistem oficial, legal, de certificare a psihoterapeutilor. Vor fi recunoscuti de catre Comisia Profesionala prin aceasta procedura doar bunicii acreditati de Federatia Romana de Psihoterapie pana in aprilie 2005

b) Atestarea in calitatea de psihoterapeut ca urmare a unui training care indeplineste criteriile Comisiei Profesionale.
c) Atestarea pentru practica sub supervizare, respectand criteriile descrise in prezentul Regulament.

La fiecare 5 ani, psihoteraputul acreditat va inainta Comisiei Profesionale o cerere de re-confirmare a atestarii la care va atasa dovezi referitoare la continuitatea activitatii sale de psihoterapeut si a formarii continue (20 de credite anual) prin participari la conferinte, publicatii, workshop-uri etc.

d) Vor fi recunoscute atestarile individuale obtinute in cadrul FRP. pana in aprilie 2005
Retragerea atestarii unui psihoterapeut:

In situatii speciale, Comisia Profesionala a CPR poate lua in dezbatere si decide retragerea atestari unei persoane pentru practica psihoterapeutica. Conditiile si procedurile de retragere temporara sau definitiva a atestarii unui psihoterapeut vor fi stipulate in Codul Deontologic al Comisiei Profesionale, precum si in codurile deontologice ale diferitelor asociatii profesionale acreditate de Colegiul Psihologilor din Romania

Art. 24. Acreditarea asociatiilor profesionale in vederea desfasurarii activitatii de selectie, formare, evaluare si certificare a psihoterapeutilor (valabila si pentru consilierea psihologica).

Standardele minime de acreditare a unei asociatii / organizatii formatoare in psihoterapie. Pentru a fi luata in consideratie, in vederea acreditarii, o asociatie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) Sa aiba in componenta sa cel putin 4 membrii certificati in metoda de psihoterapie pentru care solicita acreditarea. Acestia vor avea, in cadrul asociatiei respective, calitatea de psihoterapeuti formatori/supervizori.
b) Sa contina o structura profesionala (comitet, comisie profesionala,etc), alcatuita din membrii formatori (certificati), care sa se ocupe de selectia, formarea, evaluarea si certificarea candidatilor.
c) Sa aiba inscrise in statut, sau in regulamentul interior al comisiei sale profesionale:
· Programa de studiu teoretic specifica modalitatii de psihoterapie pe care o practica.
· Conditiile precise de desfasurare a activitatii de cunoastere personala (psihoterapie de formare) a candidatilor.
· Modalitatea de supervizare a activitatii clinice a candidatilor.
· Criteriile de evaluare si certificare a candidatilor.

· Tipurile de cursuri/workshop-uri de scurta durata pentru formare si dezvoltare profesionala (creditarea lor se face cu avizul Comisiei Profesionale a CPR).
e) Sa se angajeze in respectarea standardelor minime de certificare stabilite de catre Comisia Profesinala a Colegiului Psihologilor din Romania.

f) In situatia in care, unele asociatii nu dispun, in prezent, de numarul mentionat de psihoterapeuti certificati si atestati, acele asociatii pot primi o acreditare temporara, cu avizul special al Comisiei Profesionale. Pentru a obtine acreditarea temporara, o asociatie trebuie sa aiba cel putin 1 membru certificat, cu statutul de formator, pentru acel procedeu psihoterapeutic in care asociatia solicita acreditarea. Acreditarea unei asociatii cu un numar mai mic de 4 membrii formatori va avea o durata limitata la cel mult 7 ani. La expirarea termenului, acreditarea va fi retrasa, fara posibilitatea de redobandire, atata timp cat asociatia nu va avea, in randul membrilor sai, cel putin 4 psihoterapeuti formatori (certificati si atestati) in respectiva metoda terapeutica.

Metodologia procesului de evaluare, aplicata de catre Comisia Profesinala a CPR, in vederea acreditarii asociatiilor componente. Acreditarea unei asociatii componente se va desfasura dupa urmatorul procedeu:
a) Asociatia va inainta Comisiei Profesionale un dosar cu urmatoarele acte:
· Cerere de acreditare, in care va fi specificata si modalitatea psihoterapeutica pentru care doreste acreditarea.
· Lista membrilor.
· C.V.-urile membrilor formatori si copii dupa diplomele lor de certificare

· Copii dupa statutul asociatiei, dupa codul etic si dupa regulamentul intern al comisiei sale profesionale. Acesta din urma trebuie sa cuprinda criteriile si modalitatile de selectie, formare, evaluare si certificare a membrilor asociatiilor.
· Angajamentul de a respecta permanent standardele minime proprii, aprobate de catre Comisia Profesionala a CPR , referitoare la selectia, formarea si certificarea psihoterapeutilor. Acest angajament trebuie semnat de catre toti membrii formatori ai asociatiei.
b) Secretarul Comisiei Profesionale nu va primi decat dosare complete (cu toate actele mentionate).

c) In termen de maximum 3 luni, Comisia de Profesionala a CPR va comunica direct asociatiei aplicante decizia de acceptare sau de respingere a cererii de acreditare.
d) In cazul unei decizii de respingere, Comisia Profesionala va comunica in detaliu motivele acesteia, precum si masurile pe care asociatia respectiva le poate intreprinde in vederea acceptarii acreditarii sale.
e) Asociatia, careia Comisia Profesionala i-a refuzat acreditarea si doreste sa conteste acest refuz, poate inainta, in termen de 60 de zile, o contestatie la Comitetul Director al CPR.
f) Comisia Profsionala va utiliza urmatorul procedeu in procesul de evaluare a dosarului de acreditare a unei asociatii:
· Secretarul va transmite fiecarui membru al Comisiei, inclusiv presedintelui si vicepresedintelui, cate o copie a dosarului de acreditare.
· In prima sa sedinta de lucru, Comisia va lua in discutie evaluarea dosarului primit. Decizia finala de acceptare sau de respingere va fi luata prin vot, conform procedurilor de lucru ale Comisiei.
· Secretarul va comunica asociatiei aplicante decizia Comisiei, iar in cazul acreditarii acesteia, va emite certificatul de acreditare si va inscrie numele asociatiei in Registrul Unic al Psihologilor cu Drept de Libera Practica din Romania, la capitolul "Asociatii Formatoare in Psihoterapie si Consiliere Psihologica". Membrii Asociatie acreditate, pe baza unei cereri si a dovezii apartenentei la Asociatia acreditata, vor fi atestati conform nivelului lor de pregatire (psihoterapeut formator/supervizor; psihoterapeut practicant, psihoterapeut practicant subsupervizare) si vor fi inscrisi in Registrul Unic al Psihologilor cu Drept de Libera Practica din Romania.

Retragerea acreditarii unei asociatii. Acreditarea unei asociatii poate fi retrasa de catre Comisia Profesionala a CPR in urmatoarele situatii:
a. Atunci cand, in cazul acreditarii temporare, dupa expirarea termenului acordat (nu mai mult de 7 ani), asociatia nu are in randul membrilor sai cel putin 4 psihoterapeuti formatori /certificati, pentru metoda de psihoterapie in care a fost acordata acreditarea.

b. Daca se constata ca standardele de acreditare nu mai sunt mentinute la nivelul minim, necesar pentru acreditare.
c. In situatia in care, unul sau mai multi dintre psihoterapeutii unei asociatii au incalcat grav codul deontologic al acelei asociatii, precum si codul etic al Colegiului Psihologilor din Romania, iar comisia de etica a asociatiei respective refuza sa ia masurile necesare, in vederea sanctionarii celor vinovati si a prevenirii repetarii unor noi incalcari ale normelor de etica si deontologie profesionala.

Art. 25. Acreditarea programelor masterale universitare de formare in psihoterapie, consiliere psihologica sau psihologie clinica de catre Comisia Profesionala a CPR se face dupa metodologia descrisa in prezentul Regulament in cadrul fiecarui tip de atestare.

Art. 26. Certificarea formarii prin cursuri de scurta durata dedicate formarii in metodologii de evaluare sau interventie specifice (tehnici proiective, tehnici de hipnoza, tehnici de relaxare etc.) se face:

•  prin intermediul institutiilor (ex. programe de Master) si Asociatiilor profesionale acreditate. Numarul de credite propus pentru fiecare curs va fi avizat de Comisia Profesionala a CPR.

•  prin cursuri organizate direct de Comisia Profesionala a CPR prin membrii ei sau prin invitati. Decizia de a organiza un astfel de curs si modalitate lui de organizare si creditare (nr. de credite) vor fi aprobate printr-un vot cu majoritate simpla a membrilor Comisiei Profesionale.

top


Powered by Senior Agency